Addaxantilopen (Addax nasomaculatus) är en kritiskt hotad art av antiloper som som lever i Sahara. Den är känd för sin unika anpassning till ökenmiljöer. Addaxen är väl anpassad till extrema förhållanden och kan överleva långa perioder utan vatten, eftersom de får det mesta av sitt vätskebehov från de växter de äter. De är främst nattaktiva för att undvika den intensiva ökensolen.


Addaxen är akut hotad, främst på grund av överdriven jakt och habitatförlust. Det uppskattas att det endast finns ett hundraratal individer kvar i det vilda. Bevarandeinsatser pågår för att skydda och återinföra den i sina naturliga livsmiljöer.


Läs mer på 

Sahara Conservation Fund

IUCN

Convention on Migratory Species (PDF)